Tandvårdsstödet består av två delar

Tandvårdsbidrag

Högkostnadsstöd

Tandvårdsbidrag är i första hand är tänkt att användas för undersökningar och förebyggande vård. Den 1 juli varje år får du ett nytt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka om bidraget utan meddelar istället tandläkaren eller tandhygienisten när du vill använda ditt tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Hur mycket du får i bidrag beror på hur gammal du är. Det innebär att:

 

  • för dig som är 23-29 år är bidraget 600 kronor per år.
  • från och med det år du fyller 30 och till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

I tandvårdsstödet finns också ett högkostnadsskydd som innebär att du vid större behandlingar behöver du bara betala en del av kostnaden själv, Försäkringskassan betalar resten av kostnaden direkt till din tandläkare. Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3 000 kronor. Sedan får du ersättning för:

 

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan  3 000 och 15 000 kronor.
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor. Högkostnadsskyddet beräknas per år. Alla behandlingar ersätts inte av Försäkringskassan.

Tandläkarna är inte bundna av referenspriset.

 

Vill du veta mera om tandvårdsstödet www.fk.se eller prata med din tandläkare.

Vårt mål är att alla patienter ska få ett detaljerad kostnadsförslag i samband med undersökningen. Välkommen att kontakta oss för en undersökning.

ÖPPETTIDER

Måndag - Torsdag 8-17

Fredag - Stängt

08 590 327 07